headบริษัท พี พี แอนด์ พี ทรานสปอร์ต จำกัด ทำการเปิดโครงการหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย - สุพรรณบุรีเมื่อกลางเดือนมีนาคม
2545 อย่างเป็นทางการ บนเนื้อที่ 70 ไร่ ติดถนนทางหลวงหมายเลข 340 ซึ่งเป็นถนนสายหลักของอำเภอศรีประจันต์ และจังหวัดสุพรรณบุรี  “บ้านควาย – สุพรรณบุรี ” เป็นโครงการที่สะท้อนถึงวิถีการดำรงชีวิตของชาวไทยชนบทในสมัยก่อนซึ่งมีความ สัมพันธ์
และเชื่อมโยงกับควาย

“บ้านควาย – สุพรรณบุรี” ถูกสร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และรักษาขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมซื่งเป็น
มรดกของประเทศไทย  นอกจากนี้โครงการบ้านควายยังสนองนโยบายของรัฐโดยการสร้างงานสร้างรายได้และสร้างโอกาศให้แก่
ชุมชน และชุมชนใกล้เคียงในการทำมาหากินและประกอบอาชีพเพื่อยังชีพอย่างพอเพียง

พิธีเปิดโครงการ “บ้านควาย – สุพรรณบุรี” อย่างเป็นทางการถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2545  ในงานมีการจัดแสดงสินค้า
หัตถกรรม “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” และกิจกรรมที่น่าตื่นตาตื่นใจ เช่น การประกวดควายงาม  การแสดงความสามารถพิเศษของ
ควาย และ วิ่งควาย

บ้านควาย เปิดทุกวัน เวลา 9.00 น. – 18.00 น. ผู้เข้าเยี่ยมชมบ้านสามารถสัมผัสกับวิถีการดำเนินชีวิตแบบย้อนยุค และกิจกรรม
ที่ น่าสนใจต่างๆ เช่น การทำนาในแบบโบราณที่ยังใช้แรงงานจากควายและอุปกรณ์การทำนาแบบโบราณ  นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถเข้าเยี่ยมพื้นที่จำลองในการแบ่งสันส่วน พื้นที่ทำเกษตกรรม ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช  และสวนผีเสื้อนานาพันธุ์ สวนกล้วยไม้ หมู่บ้านชาวนา และสวนสมุนไพร

รอบการแสดง - และเวลาเปิดทำการของบ้านควาย

** การเปิดทำการ เปิดทุกวันไม่มีวันหยุด
** เวลาเปิด  เวลา 09.00 – 18.00  น.
** รอบการแสดง วันธรรมดา มี 2 รอบ (วันจันทร์ – วันศุกร์) เวลา 11.00 – 11.30  น. และเวลา 15.00 – 15.30 น.
** รอบการแสดง วันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์ มี 3 รอบเช้า เวลา 11.00 – 12.00 น.,
** รอบบ่ายเวลา 14.30 – 15.30 น. และ 16.00 – 17.30  น.


บริษัท พี พี แอนด์ พี ทรานสปอร์ต จำกัด
222 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140 | โทรศัพท์ : สุพรรณ : 035-582-591 ถึง 2
กรุงเทพฯ : 02-270-0396 ถึง 7 | E-Mail : manitbuathong@hotmail.com